GÜVENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

ÇALIŞTIRILACAK ELEMANLARDA ARANAN VASIFLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Özel Güvenlik Görevlisi 5188 Sayılı Kanun 10. maddesinde belirtilen şartlara uygun kişiler olacaklardır.
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen sağlık şartlarını taşıyor olacaktır.
 4. Boy; erkeklerde en az 1.70 cm, bayanlarda en az 1.65 cm olacaktır.
 5. Kilo; erkeklerde 60-90 kg, bayanlarda 50-60 kg arasında olacaktır.
 6. Özel Güvenlik Görevlileri 30 yaşından büyük olmayacaktır.
 7. Özel güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak personel 18 yaşından küçük olmayacaktır.
 8. Güvenlik personeli en az lise veya dengi okul mezunu olacaktır.
 9. Özel Güvenlik görevlilerinin diksiyonu düzgün dinamik ve kendine özen gösteren intibakı çabuk olmalı, halkla ilişkileri güçlü olmalıdır.
 10. 5188 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre  Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış ve sertifika almış olmak.
 11. Erkek personel askerliğini yapmış olacaktır.
 12. Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 13. Sabıka kaydının bulunmaması ve sabıka kayıtlarının olmadığına dair belgenin idareye verilmesi gerekli olup, Firma, yeni eleman alımını takiben en geç 24 saat içinde idareye sabıka kayıt belgesini vermek zorundadır.
 14. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesi gereği özel güvenlik görevlileri bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu (Psikiyatri dâhil) almış olmalıdır.
 15. Özel Güvenlik Görevlileri, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde yazılı sağlık şartlarını taşımalıdır.