Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi

” Toplam süresi 100 ders saatlik bir özel güvenlik eğitim programıdır.”

Temel Silahlı Özel Güvenlik Kursu, ilk defa Silahlı Özel Güvenlik olmak isteyen kişilerin aldığı eğitimin adıdır.

Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası, alacağınız 21 günlük toplamda 120 Saat süren bir eğitimdir.

Temel Silahlı Özel Güvenlik Sertifikası İşlemleri sırasıyla;

Öncelikle Silahlı Özel Güvenlik olabilmeniz için bazı koşul ve şartlara uymanız gerekmektedir. Bu şartlar, 21 yaş üstü olmak ve en az lise mezunu olmanız gerekir. Eğer bu şartlara uyuyorsanız, sizde silahlı özel güvenlik görevlisi olabilirsiniz.

Silahlı Özel Güvenlik Kursu Kayıt Evrakları

· 4 adet Fotoğraf

· Diploma Fotokopisi

· İkametgah Fotokopisi

· Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

· 5 Doktor Onaylı Heyet Raporu (Devlet Hastanesinden alınması gerekmektedir.Raporda Silahlı Özel Güvenlik Olur ibaresi bulması gerekir.)

NOT: Kayıt olacağınız zaman sadece nüfus cüzdanı fotokopisi de yeterli olacaktır. Diğer evraklarınızı zaman içerisinde tamamlayabilirsiniz.

Kayıt olduktan sonra işlemlerin devamı şu şekilde olmaktadır.

Temel Silahlı Özel Güvenlik kursu  toplamda 21gün yani 120 saatlik kursunuzun başlayacağı gün size bildirilir ve kurslar başlar. Kurs görsel ve uygulamalı eğitim şeklinde devam eder.

21 günlük eğitiminizde alacağınız dersler şu şekildedir;

18 gün Temel Dersler: Etkili İletişim, Güvenlik Tedbirleri, Yangın Bilgisi, Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma, Genel Kollukla İlişkiler, Uyuşturucu Madde Bilgisi, İlk Yardım, Güvenlik Sistem ve Cihazları gibi temel dersleri, görsel olarak slayt ve videolu eğitim desteği ile görürsünüz.

3 gün Silah Eğitimi Dersleri : Silah eğitimi derslerinde 2 gün teorik ve görsel olarak eğitiminizi alırsınız. 3.günde poligonda gerçek atış yaparak eğitiminiz tamamlanır.

Temel Silahlı Özel Güvenlik Not Hesaplaması

Hesaplamalar 3 aşamalı olmaktadır.

100 Temel Soru her biri 1 puan toplamda 100 PUAN

25 Silah Sorusu her biri 2 puan toplamda 50 PUAN

5 Silah Atışı her biri 10 puan toplamda 50 PUAN

· 100 Temel Eğitim Sorusundan en az 60 ve üstünde puan almalısınız.

· 25 Soruluk Silah Sorularından ve 5 Silah atışı toplam puanı 50 ve üstü olmalıdır.

· Sınav sonuç puanlarınızı toplayıp, ikiye böldüğünüzde 60 üstü olması gerekmektedir.