Silahsız Özel Güvenlik Eğitimi

” Toplam süresi 100 ders saatlik bir özel güvenlik eğitim programıdır.”

Temel Silahsız Özel Güvenlik Kursu, ilk defa Silahsız Özel Güvenlik olmak isteyen kişilerin aldığı eğitimdir.

Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası, alacağınız 16 günlük toplamda 100 Saat süren bir eğitimdir.

Temel Silahsız Özel Güvenlik Sertifikası İşlemleri sırasıyla;

Öncelikle Silahsız Özel Güvenlik olabilmeniz için bazı koşul ve şartlara uymanız gerekmektedir. Bu şartlar, 18 yaş üstü olmak ve en az orta okul mezunu olmanız gerekir. Eğer bu şartlara uyuyorsanız, sizde silahsız özel güvenlik görevlisi olabilirsiniz.


Silahsız Özel Güvenlik Kursu İçin Gerekli Kayıt Evrakları

  • 4 adet Fotoğraf
  • Diploma Fotokopisi
  • İkametgah Fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 5 Doktor Onaylı Heyet Raporu (Özel Hastaneler, Devlet Hastaneler veya Bazı Özel Polikliniklerden alınabilmektedir. Rapor 5 doktor onaylı ve rapor üzerinde mutlaka “Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibaresi geçmelidir.)

NOT: Kayıt olacağınız zaman sadece nüfus cüzdanı fotokopisi de yeterli olacaktır. Diğer evraklarınızı zaman içerisinde tamamlayabilirsiniz.

16 günlük eğitiminizde alacağınız dersler şu şekildedir;

16 gün Temel Dersler: Etkili İletişim, Güvenlik Tedbirleri, Yangın Bilgisi, Kalabalık Yönetimi, Kişi Koruma, Genel Kollukla İlişkiler, Uyuşturucu Madde Bilgisi, İlk Yardım, Güvenlik Sistem ve Cihazları gibi temel dersleri, görsel olarak slayt ve videolu eğitim desteği ile görürsünüz.

Temel Silahsız Özel Güvenlik Not Hesaplaması

Toplamda size 100 soru sorulur ve bu yüz soru temel derslerdendir. Toplamda 60 ve üstü almanız geçer not sayılmaktadır. Yani sınavdan 60 ve üstü alan bütün Silahsız Özel Güvenlik adayları Sertifika hakkı kazanmış olur.